• Bessenbandzweefvlieg
  De bessenbandzweefvlieg is een algemene soort die in Europa voorkomt. Qua uiterlijk heeft de vlieg veel weg van de bosbandzweefvlieg. De soort komt met name voor in bossen, bosranden en plaatsen waar veel struweel is. Ook komen ze weleens in bloemrijke achtertuinen voor

  Meer lezen

 • Blinde bij
  Alles aan de Nederlandse naam blinde bij is onjuist: dit insect is ondanks de naam geen bij maar een zweefvlieg en is al helemaal niet blind. De naam komt waarschijnlijk voort uit het feit dat deze soort wel erg op een bij lijkt maar niet kan steken. Daarnaast heeft de blinde bij rijen haren op zijn ogen wat mogelijk tot de gedachte leidde dat hij blind was. Ook veel andere zweefvliegen lijken net als de blinde bij op soorten zoals wespen, hommels en bijen. Deze gelijkenis wordt mimicry genoemd. Hierdoor aarzelen predatoren soms om aan te vallen, uit angst een steek op te lopen. De blinde bij komt overal in Nederland algemeen voor.

  Meer lezen

 • Bosbandzweefvlieg
  De bosbandzweefvlieg is een algemene soort die in Europa voorkomt. Qua uiterlijk heeft de vlieg veel weg van de bessenbandzweefvlieg.

  Meer lezen

 • Bosbijvlieg
  De bosbijvlieg (Eristalis horticola) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De bosbijvlieg komt algemeen voor in heel Nederland en België en is vooral veel aanwezig aan de randen van bosgebieden en ruderale terreinen.

  Meer lezen

 • Citroenpendelvlieg
  De citroenpendel(zweef)vlieg (Helophilus trivittatus) is een insect uit het geslacht van de pendelvliegen (Helophilus) van de familie zweefvliegen (Syrphidae). Deze 12 tot 18 millimeter lange soort lijkt wat op de 'gewone' pendelzweefvlieg (Helophilus pendulus), maar wordt groter, heeft grotere en lichtere gele vlekken op het achterlijf en het achterlijf is ook meer langwerpig van vorm. Ook de vlekken op het achterlijf wijken iets af; die op het derde achterlijfssegment zijn witter en raken elkaar, bij de pendelzweefvlieg zijn er ook twee oranje vlekken op het achterlijf aanwezig en de dwarsstrepen op het derde segment raken elkaar. Beide soorten hebben een in de lengte gestreept borststuk. In Nederland en België is de 'gewone'pendelzweefvlieg algemener. De citroenpendelzweefvlieg lijkt wat op een wesp, maar mist een taille, heeft twee vleugels in plaats van vier en meer ronde ogen in plaats van langwerpige ogen. Bij de meeste zweefvliegen is het geslachtsonderscheid eenvoudig vanwege de ogen die bij mannetjes tegen elkaar liggen, bij vrouwtjes uit elkaar. Bij deze soort is dat echter niet het geval, wel heeft een mannetje een iets smaller achterlijf.

  Meer lezen

 • Doodskopzweefvlieg
  De doodskopzweefvlieg (Myathropa florea) is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae), en wordt ook wel doodshoofdzweefvlieg genoemd. De naam komt van de gele en soms oranje vlekkentekening op het zeer donkere borststuk dat met enige fantasie doet denken aan een schedel, maar niet bij ieder exemplaar. Verder is het achterlijf geel, met zwarte dwarsstrepen die in het midden iets uitlopen waardoor een onderbroken lengtestreep ontstaat. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden doordat vrouwtjes twee gescheiden ogen hebben, 'mannetjesogen' zitten tegen elkaar. De vleugels steken in rust meer zijwaarts en de randen van het borststuk zijn dichter en geel tot oranje behaard, en het uiterlijk heeft iets weg van een bij; vijanden als vogels worden zo misleid. De lengte verschilt enigszins per exemplaar en is ongeveer 10-14 millimeter.

  Meer lezen

 • Gele halvemaanzweefvlieg
  De gele halvemaanzweefvlieg (Scaeva selenitica) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae), en behoort tot het geslacht halvemaanzweefvliegen. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1822 door Meigen. De gele halvemaanzweefvlieg is algemeen in Nederland en België. Hij leeft in bossen op zandgronden maar migrerende exemplaren worden soms waargenomen in open terreinen, grasland en wegbermen.

  Meer lezen

 • Gewone pendelvlieg
  De gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus) is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Musca pendula in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Evenals de andere soorten van het geslacht Helophilus heeft de vlieg zwarte en gele lengtestrepen op het borststuk. Het achterlijf heeft een patroon met gele, zwarte en grijze vlekken. Midden op de kop zit een streep. De lengte van de vleugel is 8,5–11,25 mm. Het dier is door middel van het kleurpatroon van de pootjes en de kale zwarte lengtestreep op het hoofd te onderscheiden van andere Helophilus-soorten. De vlieg lijkt enigszins op de verwante Helophilus hybridus en Helophilus trivittatus.

  Meer lezen

 • Gewone rode bladloper
  De gewone rode bladloper (Xylota segnis) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus. De gewone rode bladloper is vaak te vinden op de bladeren van bramenstruiken Rubus, waar ze in de zon op zoek zijn naar voedsel.

  Meer lezen

 • Grote kommazweefvlieg
  De gele kommazweefvlieg (Eupeodes latifasciatus) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1829 door Macquart.

  Meer lezen

 • Grote langlijf
  De grote langlijf is een vliegje dat ongeveer 10 mm wordt. In Nederland komt deze algemeen voor. Ze worden met name gezien in struwelen en in tuinen waar ze soms nectar van bloemen halen. Het borststuk is dof koper gekleurd met duidelijk gele zijkanten. Het achterlijf is vrij dun en is zwart gekleurd met gele banden. De gele vlekken op segment II, III en IV raken elkaar in het midden. Bij het mannetje is het zwart op de laatste 2 segmenten vaak vervaagd tot bruin.

  Meer lezen

 • Hommelbijvlieg
  De hommelbijvlieg is een zeer algemene zweefvlieg in heel Nederland die zeer sterk op een hommel lijkt. Het lichaam is vrij breed en vrij behaard net zoals dat van een echte hommel. Het borststuk is zwart en kleine deels bruin. Het achterlijf bij het vrouwtje is zwart met wit. Bij het mannetje is het achterlijf vergelijkend als dat van de meeste bijvliegen (Eristalis) (bruin met zwart). De vliegtijd van de hommelbijvlieg in Nederland is meestal tussen april en september.

  Meer lezen

 • Hommelreus
  De hommelreus leeft als volwassen insect van nectar; de larven zijn meer worm-achtig en leven in ondergrondse nesten van andere insecten waar ze zich voeden met dood materiaal. Opmerkelijk is dat dit meestal de nesten van de steen- en tuinhommel zijn, juist de door de imago ge-imiteerde soorten, maar soms worden ook nesten van wespen als de Duitse wesp gebruikt. Het is onbekend hoe de larve in het nest overleeft, daar wespen agressieve insectenverdelgers zijn, en hommels gooien indringers direct het nest uit. De hommelreus is te zien van mei tot augustus en komt vooral voor bij meer beboste gebieden of bosranden. De soort is in Nederland en België vrij algemeen en komt daarnaast voor in grote delen van Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika.

  Meer lezen

 • Hoogveenzweefvlieg
  In Nederland is de soort vrij algemeen, in België wordt de hoogveenzweefvlieg in meer versnipperde populaties aangetroffen. De vlieg leeft in heide- of veen-achtige gebieden, altijd in de buurt van kleine poeltjes of vennetjes. De larven van de hoogveenzweefvlieg leven namelijk in voedselrijk maar zuurstofarm water, waar andere insectenlarven geen kans maken. Om toch aan zuurstof te komen heeft de larve een unieke manier van ademen gevonden; een relatief zeer lange, uitschuifbare buis die tot het wateroppervlak reikt. Zo leeft de larve onder water, maar haalt adem boven water, zonder zelf te bewegen. Dit soort larven worden ook wel rattestaartlarven genoemd, en ook de blinde bij (Eristalis tenax), een andere zweefvlieg, kent een dergelijke larve.

  Meer lezen

 • Ivoorzweefvlieg
  De witte reus of ivoorzweefvlieg (Volucella pellucens) is een tweevleugelige die behoort tot de familie van de zweefvliegen. De soort is te vinden in het Palearctisch en Oriëntaals gebied. Hij komt vooral voor in open plekken in bossen bij bloemrijke hagen. Het is één van de opvallend groot en breed gebouwde hommelzweefvliegen. Het lichaam is overwegend zwart, maar het tweede achterlijfsegment is crèmewit. De vleugels hebben een gelige basis en een opvallende zwarte middenvlek. De lichaamslengte is tussen 13 en 18 millimeter. De soort vliegt van mei tot augustus.

  Meer lezen

 • Kegelbijvlieg
  De kegelbijvlieg is een vrij forse, algemene bijvlieg van rond de 15 mm die bijna door heel het jaar in Nederland voorkomt. De soort is te vinden in bossen, tuinen en open velden.

  Meer lezen

 • Kleine bijvlieg
  De kleine bijvlieg is samen met Eristalis abusivus de kleinste vertegenwoordiger van het geslacht Eristalis. E. arbustorum onderscheidt zich van E. abusivus door lang behaarde antenneborstels. Met een loep is dit te zien maar het blijft moeilijk. Bij de mannetjes is het makkelijker, de ogen raken elkaar over enige afstand. De ogen van de vrouwtjes raken elkaar niet. Bij de mannetjes is er op het achterlijf van segment 2 een grote roodbruine tot oranje vlek zijvlek die verbonden is met eenzelfde type vlek op segment 3. Bij de vrouwtjes is deze vlek enkel op segment 2 aanwezig.

  Meer lezen

 • Klompvoetje
  Platycheirus granditarsus is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1771 door Forster.

  Meer lezen

 • Moeraspendelvlieg
  De moeraspendelvlieg (Helophilus hybridus) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae).

  Meer lezen

 • Slanke driehoekzweefvlieg
  De slanke driehoekzweefvlieg is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen.

  Meer lezen

 • Snorzweefvlieg
  De snorzweefvlieg, pyjamazweefvlieg, dubbelbandzweefvlieg of cocacolazweefvlieg (Episyrphus balteatus) is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae).
  Deze soort is voor het eerst beschreven door Charles De Geer. De wat opmerkelijke Nederlandse namen dankt deze vlieg aan de tekening; een gele basiskleur met een wat complexe, maar regelmatige zwarte strepentekening dwars op het achterlijf. Deze bestaat uit drie zwarte banden met daaronder een vaak onderbroken, dunnere en ietwat V-vormige streep. De bovenste band is meestal versmolten met de driehoekige streep erboven. Het borststuk is zwartbruin en glanzend, en heeft een lichtere, meestal gele 'uitstulping' aan de achterzijde. De ogen zijn rood van kleur en de lengte is 7 tot 12 millimeter.

  Meer lezen

 • Terrasjeskommazweefvlieg
  De terrasjeskommazweefvlieg bereikt een lichaamslengte van zeven tot tien millimeter. Het mannetje heeft een overwegend bruine lichaamskleur met drie paar gele vlekken tot banden op het achterlijf, bij vrouwtjes zijn dit altijd drie paar komma-vormige vlekken. De vlekken lopen altijd tot over de zijnaad van het lijf, wat een onderscheid is met gelijkende soorten. Het borststuk is donkerder tot zwart, de clypeus (de voorzijde van de kop) is vrijwel geheel geel. Mannetjes hebben een relatief groot genitaal orgaan. Mannetjes zijn makkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes, de ogen van de mannetjes raken elkaar op de bovenzijde van de kop terwijl er bij de vrouwtjes een duidelijke tussenruimte is. De ogen van deze soort zijn nooit voorzien van beharing, ook dit is een belangrijk verschil met veel gelijkende zweefvliegen.

  Meer lezen

 • Zwartbek-bandzweefvlieg
  De zwartbek-bandzweefvlieg (Epistrophe melanostoma) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1843 door Zetterstedt.

  Meer lezen

 • Zwartspriet bandzweefvlieg
  De zwartspriet-bandzweefvlieg (Epistrophe grossulariae) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1882 door Meigen.

  Meer lezen

  0
  0
  0
  s2smodern

  ↑ Top

  © Radenborg Natuurfotografie 2022

  Real time web analytics, Heat map tracking